zoeken X

Programma regiobijeenkomsten

Vanaf 15:30 u ben je van harte welkom.

Hieronder vind je de inhoud van het programma.

15.45 u   Inleiding Samenwerken aan kwaliteit van de jeugdhulp: het belang van professionalisering.              

16.15 u   Eerste (inter) actieve dialoogronde over uitgangspunten professionalisering. 

Aan de hand van een canon gaan deelnemers in kleinere groepen met elkaar in gesprek en keuzes maken over de belangrijkste uitgangspunten en opgaven m.b.t. professionalisering jeugdhulp in hun regio. De resultaten worden meegenomen in ronde 2 na de pauze.

17.45 u  Pauze en gelegenheid tot onderlinge uitwisseling.

Voor soep en broodjes wordt gezorgd.

18.30 u   Tweede (inter)actieve ronde: acties en afspraken.

In deze tweede ronde bespreken deelnemers in kleinere groepen hoe de uitgangspunten en waarden uit ronde 1, met elkaar in de regio verder opgepakt kunnen worden. Ondersteund door een actieve werkvorm worden acties en afspraken geformuleerd m.b.t. professionalisering én de ondersteuning die daarbij nodig is.

19.45 u   Plenaire afsluiting

Met elkaar worden de belangrijkste opbrengsten van ronde 1 en 2 gedeeld. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: wat kun je zelf, wat kun je met anderen en wat vraagt landelijke ondersteuning.