zoeken X

Regiobijeenkomsten

Samen werken aan kwaliteit in de jeugdhulp

Professionaliteit in beweging

Het doel van de jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien. Daar waar dit niet vanzelfsprekend is, bieden professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming de best passende hulp. Het liefst preventief, in de leefwereld van het kind, in samenwerking met het gezin en andere hulpverleners, waarbij zelfregie zo ver mogelijk wordt bevorderd.

Om kwalitatief goede hulp te bieden is verdere professionalisering van jeugdhulp cruciaal. Hierin hebben professionals, aanbieders, gemeenten én cliënten allen een belangrijk aandeel. In verschillende bijeenkomsten in het land gaan we samen aan de slag en in gesprek over gedeelde waarden, uitgangspunten en ieders aandeel bij professionalisering. Wat kan jij vanuit jouw rol doen om de kwaliteit van de jeugdhulp verder te versterken? Wat zijn jouw belangrijkste uitgangspunten bij verdere professionalisering van de jeugdhulp? Waar kunnen - en moeten we samenwerken? Waar kunnen we afspraken over maken? 

Er zijn drie bijeenkomsten:

Voor een hapje en een drankje tussendoor wordt gezorgd.

Voor wie? Professionals, directeuren, beleidsmakers, aanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en ervaringsdeskundigen zijn allemaal welkom!Hoe diverser het gezelschap, hoe rijker het gesprek! Een unieke kans dus om samen te kijken wat nodig is om verdere professionalisering van de jeugdhulp te stimuleren.

Bekijk de uitnodiging 

Bekijk het programma 

Meer weten? Blijf op de hoogte via https://professionaliseringjeugdhulp.nl of abonneer je op de nieuwsbrief professionalisering Jeugdhulp.

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.