zoeken X

Regiobijeenkomsten

Professionaliteit in beweging 

Samenwerken aan kwaliteit in de jeugdhulp 

Het doel van de jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien. Daar waar dit niet vanzelfsprekend is, bieden professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming de best passende hulp. Het liefst preventief, in de leefwereld van het kind, in samenwerking met het gezin en andere hulpverleners, waarbij zelfregie zo ver mogelijk wordt bevorderd.

Om kwalitatief goede hulp te bieden is verdere professionalisering van jeugdhulp cruciaal. Hierin hebben professionals, aanbieders, gemeenten én cliënten allen een belangrijk aandeel. In verschillende bijeenkomsten in het land gaan we samen aan de slag en in gesprek over gedeelde waarden, uitgangspunten en ieders aandeel bij professionalisering. Wat kan jij vanuit jouw rol doen om de kwaliteit van de jeugdhulp verder te versterken? Wat zijn jouw belangrijkste uitgangspunten bij verdere professionalisering van de jeugdhulp? Waar kunnen - en moeten we samenwerken? Waar kunnen we afspraken over maken? 

Er zijn drie bijeenkomsten in verschillende regio's georganiseerd voor professionals, directeuren, beleidsmakers, aanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en ervaringsdeskundigen:

  • 18 oktober in Zwolle 
  • 30 oktober in Eindhoven 
  • 13 november in Den Haag

Bekijk de presentatie en de verslagen van de bijeenkomsten: in Zwollein Eindhoven en in Den Haag

Hieronder vind je de pitches van drie Ontwikkelplaatsen.

 

Op de hoogte blijven? Abonneer je op de nieuwsbrief professionalisering Jeugdhulp.

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.