zoeken X

Inspiratiebijeenkomsten

Inspiratiebijeenkomst 'gemeenten en professionals samen aan zet'

Professionals vormen een belangrijke sleutel in het slagen van de transformatie, in het leveren van goede steun en hulp aan jeugdigen en ouders. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het  agenderen en bevorderen van kwaliteit van de jeugdhulp en in het bieden van ruimte aan professionals om hun vakmanschap te blijven ontwikkelen.

Hoe de gemeente haar rollen (opdrachtgever, regisseur, werkgever) kan invullen, wat haar visie daarop is en wat er van haar gevraagd wordt is een belangrijk onderwerp van gesprek tussen inwoners, gemeente, professionals en aanbieders in gemeente en tussen gemeenten onderling. Dit gesprek moet je blijven voeren met elkaar. Professionaliseren is een werkwoord: je moet het doen! We nodigen jullie daarom graag uit  om samen met een inwoner of professional uit je gemeente naar de inspiratiebijeenkomst te komen.

Datum en locatie

26 april 2018 om 9.30 uur tot 13.00 uur, Boothstraat 7 in Utrecht

Informatie over het programma en de manier om je aan te melden volgt nog. We zullen in ieder geval met elkaar in gesprek gaan in dialoogsessies waarbij mooie voorbeelden uit het land als inspiratie benut worden.