zoeken X

Informatie voor gemeenten

Gemeenten zijn opdrachtgever, inkoper en/of regisseur van jeugdhulp en jeugdbescherming. Een deel van de gemeenten is ook werkgever van (jeugd)hulpverleners. Deze verschillende rollen en het eigen gemeentelijk beleid, zorgen voor verschillende aanpakken.

Voor alle gemeenten geldt dat het kind centraal staat. Uitgangspunt daarbij is altijd dat als een kind hulp of ondersteuning nodig heeft, vakbekwame professionals goede hulp bieden. Professionals investeren in hun vakbekwaamheid en werken volgens hun beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Als het nodig en mogelijk is, zoeken zij de samenwerking met andere professionals en vrijwilligers op.

Transformatie: samen beter

Om de kwaliteit van de hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren, is binnen PJ&J de ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen gestart. De ontwikkelagenda stimuleert en ondersteunt professionals, kinderen, jongeren en hun naasten, en aanbieders en gemeenten, om ervaringen uit de praktijk te delen, verder te ontwikkelen en als kennis te ontsluiten.
Lees meer.

Verplichte kwaliteitseisen

De Jeugdwet stelt verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners:

Norm van de verantwoorde werktoedeling
Werken volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling betekent dat er altijd gewerkt wordt met professionals die over de juiste expertise beschikken en vakbekwaam zijn. Voor bepaalde taken moeten geregistreerde professionals ingezet worden, voor andere is dat (juist) niet nodig. Geregistreerde professionals moeten werken volgens hun beroepscode en vakinhoudelijke standaarden. Zo wordt goede hulp aan kinderen en jongeren geborgd. De norm geldt voor gemeenten die inkopen en voor gemeenten die medewerkers in dienst hebben in de toegang (als werkgever). In het Kwaliteitskader Jeugd is de norm verder uitgewerkt.
Lees meer

Beroepsregistratie
Professionals op hbo-niveau of hoger kunnen zich registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of in het BIG-register. Zij doen dit als zij werkzaamheden verrichten die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerde professional. Geregistreerde professionals laten zien dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid. Gemeenten kunnen deze registratie-eis gebruiken in hun randvoorwaarden bij de inkoop. Gemeenten die tevens werkgever zijn, moeten zich houden aan de norm van de verantwoorde werktoedeling. Het is overigens raadzaam om ook met niet-hbo (niet-geregistreerde) professionals te werken.
Lees meer

Outcome-indicatoren

Gemeenten moeten in hun beleidsplan opnemen welke outcome-indicatoren voor jeugdvoorzieningen zij hanteren. Dit is geen onderdeel van PJ&J. Lees meer (website VNG)

Rol en verantwoordelijkheid gemeenten

In een brief aan de J42 hebben de vertegenwoordigers van het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming en het ondersteuningsteam Zorglandschap Jeugd een beroep op alle gemeenten gedaan om vanuit hun rol en verantwoordelijkheid de kwaliteit van jeugdhulp te bevorderen. Dit kunnen gemeenten doen door professionals te ondersteunen bij verdere professionalisering en ontwikkeling van vakmanschap door de juiste condities voor hen te creëren. De brief gaat dieper in op welke wijze gemeenten hier van onschatbare betekenis kunnen zijn. Bekijk de brief

Meer informatie over professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming vind je hier.

Inspiratie & instrumenten vanuit gemeenten en jeugdorganisaties die zijn te benutten in het onderwijs

Oogst ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen

Lees verder

Gezamenlijk inzetten van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals

Factsheet & Brochure

Handreiking

Wijkteams en de norm van de verantwoorde werktoedeling

Download

Brochure

Persoonsgebonden budget en de inzet van de juiste professional

Download

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.