zoeken X

Gemeenten

Gemeenten zijn opdrachtgever, inkoper en/of regisseur van jeugdhulp en jeugdbescherming. En een deel van de gemeenten is ook werkgever van (jeugd)hulpverleners. Deze verschillende rollen en het eigen gemeentelijke beleid, zorgen voor verschillende aanpakken.

Wat bij alle gemeenten gelijk is, is dat het kind centraal staat. En dat als er hulp of ondersteuning nodig is, vakbekwame professionals goede hulp bieden. Professionals investeren in hun vakbekwaamheid en werken volgens hun beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen. Wanneer dat nodig en mogelijk is, zoeken zij de samenwerking met andere professionals en vrijwilligers op.

Transformatie: samen beter

Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren is er binnen PJ&J de ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen. De ontwikkelagenda stimuleert en ondersteunt professionals, kinderen, jongeren en hun naasten, aanbieders en gemeenten, om ervaringen uit de praktijk te delen, verder te ontwikkelen en als kennis te ontsluiten.
Meer informatie

Verplichte kwaliteitseisen

De Jeugdwet stelt verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners:

Norm van de verantwoordelijk werktoedeling
Werken volgens de norm betekent dat er altijd gewerkt wordt met professionals die over de juiste expertise beschikken en vakbekwaam zijn. Voor bepaalde taken worden geregistreerde professionals ingezet, voor andere is dat (juist) niet nodig. Ook moeten geregistreerde professionals kunnen werken volgens hun beroepscode en vakinhoudelijke standaarden. Zo wordt goede hulp aan kinderen en jongeren geborgd. De norm geldt voor gemeenten die inkopen en voor gemeenten die medewerkers in dienst hebben in de toegang (werkgever). In het Kwaliteitskader Jeugd is de norm verder uitgewerkt.
Meer informatie

Beroepsregistratie
Professionals op hbo-niveau of hoger kunnen zich registreren bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. Zij doen dit als zij werkzaamheden verrichten die volgens het Kwaliteitskader Jeugd vragen om de inzet van een geregistreerde professional. Daarnaast laten geregistreerde professionals zien dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid. Gemeenten kunnen deze registratie-eis gebruiken in hun randvoorwaarden bij de inkoop. Gemeenten die werkgever zijn, moeten zich houden aan de norm van de verantwoorde werktoedeling. Het is raadzaam om ook met niet-hbo (niet-geregistreerde) professionals te werken.
Meer informatie

Outcome-indicatoren

Gemeenten moeten met outcome-indicatoren werken cliëntervaringen ophalen. Dit is geen onderdeel van PJ&J. Meer informatie (VNG)

 Meer informatie over professionalisering in jeugdhulp en jeugdbescherming vind je hier.

Een handreiking

In gesprek over de norm van de verantwoorde werktoedeling

Download

Video

Professionalisering volgens de gemeente Ede

Bekijk de video

Handig

Afwegingskader uit het Kwaliteitskader Jeugd

Gaat u in gesprek met collega’s over verantwoorde werktoedeling bij u in de organisatie? Het afwegingskader kan u handvatten bieden. U kunt het op A3-formaat uitprinten.

Downloaden

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.