zoeken X
Naar thema:

Cliëntgericht werken en samen leren

De Jeugdwet vraagt om een cultuurverandering en soms een andere manier van denken en handelen van professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming.

De vraag is steeds of kinderen, jongeren en hun naasten goed geholpen zijn. Zorg en ondersteuning in de jeugdhulp en jeugdbescherming vraagt om samenwerking tussen de jeugdprofessional en het gezin om zo tot stappen te komen die de situatie van het kind of de jongere verbeteren. Wederzijds vertrouwen en respect vormen daarvoor de basis.

Van professionals vraagt dat een continue investering in hun vakmanschap, het vergroten van hun professionele ruimte én morele verstandigheid. Om van daaruit ‘het goede te durven doen’ en mogelijk te maken wat nodig is. Aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dienen te zorgen voor de juiste omstandigheden, zodat professionals hun werk goed kunnen doen. Professionals moeten gaandeweg hun praktische vakmanschap verder kunnen ontwikkelen. Daarbij moeten ze over de grenzen van hun eigen expertise heen kunnen kijken en aansluiten bij de leefomgeving van jeugdigen en hun naasten. Zinvolle praktijkkennis en ervaringen kunnen in de dagelijkse praktijk verder worden ontwikkeld, uitgewisseld en gedeeld.

Binnen de ontwikkelagenda ‘Samen Beter, Beter Samen’ brengen professionals en jongeren vanuit jeugdhulporganisaties en hun partners voor het voetlicht wat professionals nodig hebben om samen te leren en reflecteren. De ambitie is om dit in processen en vormen te vatten, die door heel Nederland goed zijn toe te passen door professionals. Het deelproject ‘Cliëntgericht werken’ is aangesloten bij zes jeugdorganisaties die actief bezig zijn met samen leren. Ingrediënten waar de jeugdorganisaties mee aan de slag zijn gegaan, zijn:

  • Kernwaarden en gemeenschappelijke basis
  • Bewustwording in bejegening
  • De kunst is cliëntgericht werken
  • Samen leren
  • Anders meten
  • Anders verantwoorden
  • Waarom doe ik wat ik doe als professional?

De zes jeugdorganisaties hebben gewerkt aan verschillende producten, die professionals en andere aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen inspireren en verder brengen.