zoeken X
Naar thema: Samen beter, Beter samen

Leren van jongeren, jongvolwassenen en hun ouders

Hoe kunnen jeugdhulpverleners succesvoller zijn in de hulp die zij bieden? In juni brainstormden jongeren, jongvolwassenen en ouders hierover in aparte bijeenkomsten. Zij deden dit onder leiding van een opgeleide adviesvanger uit de eigen doelgroep. Wat leverde de brainstorm op? Ideeën, meningen én belangrijke sleutels tot succes! 

Sleutels van succes volgens jongeren, jongvolwassenen en hun ouders:

"Je verplaatsen in, en dus praten met de jongere, in plaats van over de jongere. Want wij willen graag zelf vertellen waar we mee zitten, en wat er anders kan. Dat hoeft een hulpverlener niet altijd voor ons te beslissen."

"Eén contactpersoon in plaats van heel veel, zodat je een vertrouwensband opbouwt. We horen te veel van andere jongeren dat ze constant andere voogden of begeleiders hebben. En zo werkt het niet."

En verder:
Zorg dat duidelijk is wat er in de hulp verandert als jongeren 18 worden. Zorg er daarnaast voor dat je als hulpverlener voldoende kennis hebt van het werkveld. Verdiep je in de achtergrond van jongeren en ouders en biedt vertrouwen, eerlijkheid en zorgvuldigheid. En blijf je ervan bewust dat het ‘plan’ van de jongere en zijn/haar ouders is en niet van jou als jeugdhulpverlener. Een mooie tip voor jeugdhulpverleners: zet jongeren in als ervaringsdeskundigen, want zij kunnen zich goed verplaatsen in de jongere die hulp nodig heeft.

In het kader van de PJ&J Ontwikkelagenda Samen beter, Beter samen bundelen de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), het JeugdWelzijnsBeraad (JWB) en LOC Zeggenschap in zorg de krachten in een aantal creatieve brainstormsessies. Eind augustus en begin september 2017 zijn er ook sessies geweest met kinderen, naasten, pleegouders en jeugdprofessionals. 

Hier zie en hoor je jongeren en jongvolwassenen zelf aan het woord.
Lees het inspirerende artikel van Erika de Boer over cliëntgericht werken op SocialeVraagstukken.nl.

Lees meer over Adviesvangers, ofwel jongeren die zélf zeggenschap van jongeren organiseren.