zoeken X
Naar thema: Kwaliteitskader Jeugd

Norm van de verantwoorde werktoedeling

De ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’ volgt uit het Besluit Jeugdwet. De norm vraagt van u als aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming, dat u professionals inzet die over de juiste expertise beschikken en vakbekwaam zijn. 

De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen. Aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming:

  • zorgen dat de taken worden uitgevoerd door of met een vakbekwame, geregistreerde professional (BIG-register of SKJ);
  • kunnen een niet-geregistreerde professional inzetten wanneer dit de kwaliteit van de hulp niet nadelig beïnvloedt, of juist noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp  (tenzij bepaling);
  • zorgen ervoor dat professionals kunnen werken volgens hun professionele standaarden.

Het eerste deel van de norm is in het Kwaliteitskader Jeugd uitgewerkt. 

Het Kwaliteitskader Jeugd als handreiking

Alle professionals die bij het bieden van jeugdhulp en jeugdbescherming worden ingezet, moeten vakbekwaam zijn en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. In het Kwaliteitskader Jeugd hebben brancheorganisaties, gemeenten en beroepsverenigingen beschreven voor welke werkzaamheden, taken of verantwoordelijkheden een geregistreerde professional moet worden ingezet. De registratie betreft professionals die werken op een hbo- of wo-functieniveau. Maar werk kan ook toebedeeld worden aan een niet-geregistreerde professional als dat niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp.

Meer informatie over de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’ en over hoe u de norm in de praktijk moet toepassen, vindt u in het Kwaliteitskader Jeugd.

Doe de quiz

Test uw kennis

Wilt u uw kennis testen over het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk? Doe dan hier de quiz.

Doe hier de quiz!