zoeken X
Naar thema: Kwaliteitskader Jeugd

Norm van de verantwoorde werktoedeling

De ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’ volgt uit het Besluit Jeugdwet. De norm vraagt van werkgevers en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming, dat ze professionals inzetten die over de juiste expertise beschikken en vakbekwaam zijn. 

De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen. Werkgevers en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming:

  • zorgen dat de taken worden uitgevoerd door of met een vakbekwame, geregistreerde professional (BIG-register of SKJ);
  • kunnen een niet-geregistreerde professional inzetten wanneer dit de kwaliteit van de hulp niet nadelig beïnvloedt of juist noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp (de 'tenzij' bepaling);
  • zorgen ervoor dat professionals kunnen werken volgens hun professionele standaarden.

Het eerste deel van de norm is in het Kwaliteitskader Jeugd uitgewerkt. 

Het Kwaliteitskader Jeugd als handreiking

Alle professionals die bij het bieden van jeugdhulp en jeugdbescherming worden ingezet, moeten vakbekwaam zijn en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. In het Kwaliteitskader Jeugd hebben brancheorganisaties, gemeenten en beroepsverenigingen beschreven voor welke werkzaamheden, taken of verantwoordelijkheden een geregistreerde professional moet worden ingezet. De registratie betreft professionals die werken op een hbo- of wo-functieniveau. Maar werk kan ook toebedeeld worden aan een niet-geregistreerde professional als dat niet afdoet aan de kwaliteit, of zelfs noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp.

Meer informatie over de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’ en over hoe je de norm in de praktijk moet toepassen, vind je in het Kwaliteitskader Jeugd.

Doe de quiz

Test je kennis

Wil je je kennis testen over het Kwaliteitskader Jeugd in de praktijk?

Doe hier de quiz!