zoeken X
Naar alle thema's

Kwaliteitskader Jeugd

De ontwikkelingen in het werkveld vragen van professionals en aanbieders/werkgevers een andere manier van werken. Deze moet leiden tot nog betere hulp aan de jeugdige en/of het gezin. Om verantwoorde en goede hulp te bieden, moeten professionals de ruimte krijgen om samen met de jeugdige en/of het gezin, zelf oplossingen te zoeken voor de hulpvraag en besluiten te nemen die aan deze oplossingen bijdragen. Dat vraagt om vakbekwame professionals die continu actief vormgeven aan hun beroepsontwikkeling. Aanbieders/werkgevers ondersteunen hun professionals daarbij. 

Handig

Afwegingskader uit het Kwaliteitskader Jeugd

Aan de slag met het Kwaliteitskader Jeugd? Print het afwegingskader op A3 formaat.

Download

Actuele informatie

De geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Jeugd is nu digitaal beschikbaar!

Download

Een handreiking

In gesprek over de norm van de verantwoorde werktoedeling

Download

Factsheet

Gezamenlijk inzetten van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals

Download

Een handreiking

Wijkteams en de norm van de verantwoorde werktoedeling

Download

Brochure

Het persoonsgebonden budget en de inzet van de juiste professional

Download

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.