zoeken X
Naar alle thema's

Kwaliteitskader Jeugd

In de Jeugdwet staat dat jeugdhulp en jeugdbescherming op verantwoorde wijze geboden moeten worden. Dit betekent dat alle jeugdhulpverleners vakbekwaam moeten zijn. Ongeacht de soort hulp die zij verlenen, en ongeacht hun opleidingsniveau. Voor sommige werkzaamheden moeten geregistreerde professionals worden ingezet. In het Kwaliteitskader Jeugd staat beschreven wanneer dit het geval is.

Handig

Afwegingskader uit het Kwaliteitskader Jeugd

Aan de slag met het Kwaliteitskader Jeugd? U kunt dan gebruikmaken van de printversie van het afwegingskader. U kunt deze versie printen op A3 formaat.

Bekijken

Actuele informatie

De geactualiseerde versie van het Kwaliteitskader Jeugd is nu digitaal beschikbaar!

Downloaden

Een handreiking

In gesprek over de norm van de verantwoorde werktoedeling

Download

Factsheet

Gezamenlijk inzetten van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals

Download

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.