zoeken X
Naar thema: Beroepsverenigingen

Versterken professionaliteit

Beroepsverenigingen ondersteunen professionals bij het versterken van hun professionaliteit. Zij zijn dan ook een belangrijke pijler voor kwalitatief goede jeugdhulp en jeugdbescherming.

De beroepsgroep blijft zich onder meer ontwikkelen door de professionele standaarden die door beroepsverenigingen ontwikkeld en bijgehouden worden. De Jeugdwet benoemt expliciet de binding van professionals aan deze standaarden.

Professionele standaarden bestaan onder andere uit beroepscodes en vakinhoudelijke richtlijnen. U als werkgever/aanbieder moet ervoor zorgen dat een in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerde professional, in staat gesteld wordt de professionele standaarden na te leven. Dit betekent bijvoorbeeld dat de professional geen werkzaamheden verricht waarvoor hij onvoldoende geschoold is.

Welke beroepsverenigingen zijn er?

Binnen de jeugdhulp en jeugdbescherming zijn veel beroepsverenigingen actief. De BPSWNIP en AJN zijn vertegenwoordigd in het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming. Zij werken nauw samen met de NVOV&VNBMCBBV Jong en VVAK. Daarnaast wordt contact onderhouden met het samenwerkingsverband van de verenigingen van psychologen, pedagogen en psychotherapeuten en met de landelijke vereniging voor psychiaters

In het Programma PJ&J zetten beroepsverenigingen zich gezamenlijk in om het beroepsbesef te versterken. Tevens laten zij de stem van de professionals horen.

 

bpswnipajn

nvo
VenVNbcmbbvjongvvak