zoeken X
Naar thema: Beroepsverenigingen

Evaluatie Jeugdwet: de stem van professionals!

De beroepsverenigingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming vinden het belangrijk dat de stem van professionals krachtig wordt gehoord. Daarom is in de afgelopen maanden middels een enquête in kaart gebracht wat de komst van de Jeugdwet voor professionals betekent. Tegelijkertijd is in opdracht van het ministerie ook een tussenevaluatie uitgevoerd.

In de enquête stonden 4 thema’s centraal:

  1. Effect van de Jeugdwet op de relatie met de cliënt.
  2. Effect op de positie van professionals als werknemer of zzp’er.
  3. Effect op de kwaliteit van de beroepsuitoefening.
  4. Effect op de samenwerking met andere professionals.

Bijna 1.000 professionals vulden de enquête in en brachten in beeld wat de positieve en negatieve ontwikkelingen zijn. Zo laten zij hun stem horen!

De beroepsverenigingen en professionals gaan in november 2017 in twee klankbordgroepen met elkaar in gesprek over de opbrengsten van de enquête. Dit levert aanbevelingen op.

De uitkomsten van de enquête, de aanbevelingen van de klankbordgroepen en de opbrengst van een uitvraag onder de beroepsverenigingen zelf, worden verwerkt in een rapportage. Deze wordt in december 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage wordt ook op de website van PJ&J geplaatst. 

Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van PJ&J.