zoeken X
Naar alle thema's

Beroepsverenigingen

Wat is professionalisering en hoe geven professionals daar samen met anderen vorm aan? Professionalisering gaat over individuele beroepsontwikkeling, maar ook over de ontwikkeling van de beroepsgroep. Beide zijn belangrijk om goede kwaliteit van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers te borgen. Beroepsverenigingen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de professional.