zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Professionele autonomie

Om verantwoorde en goede hulp te kunnen bieden, is het belangrijk dat professionals de ruimte krijgen om, samen met de jeugdige en/of het gezin, zelf oplossingen te zoeken voor de hulpvraag. En om de besluiten te nemen die aan deze oplossingen bijdragen. De organisatie geeft ruimte voor dit zelfstandig beroepsmatig handelen. De professionals nemen de verantwoordelijkheid voor een professionele beroepshouding. Dat houdt bijvoorbeeld in dat zij hun keuzes en besluiten onderbouwen en verantwoorden.