zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Belangrijke informatie voor professionals met een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding

Op 1 januari 2018 gaat de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals open bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 kunnen jeugd- en gezinsprofessionals zich hierin registreren.

De volgende professionals moeten al tussen 1 januari en 1 april 2018 bij SKJ een aanvraag indienen voor beroepsregistratie.

Het gaat om jeugd- en gezinsprofessionals die:

  • op 31 december 2017 werkzaam zijn in de jeugdhulp of jeugdbescherming;
  • beschikken over een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding;
  • en taken doen waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd een geregistreerde hbo-professional moet worden ingezet.

Lees meer in de factsheet Beroepsregistratie voor professionals met een mbo-diploma of een niet afgeronde hbo- of wo-opleiding.