zoeken X
Naar thema: Beroepsontwikkeling

Beroepsregistratie voor hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming

Vanaf 1 januari 2018 kunnen alle professionals die in de jeugdhulp en jeugdbescherming op hbo-niveau werken - of willen gaan werken - zich bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

Met een beroepsregistratie bij SKJ kunnen zij werkzaamheden uitvoeren waarvoor volgens het Kwaliteitskader Jeugd geregistreerde professionals moeten worden ingezet. Daarnaast laten zij met beroepsregistratie zien dat zij de ervaring, kennis en vaardigheden hebben om goede hulp te bieden. En dat zij continu werken aan hun vakbekwaamheid en investeren in de kwaliteit van hun vak.

Registratie-eisen

Om zich te kunnen registreren, moeten professionals voldoen aan registratie-eisen. Aan welke eisen voldaan moet worden, kan per professional verschillen. Er worden drie groepen professionals onderscheiden:

  • Professionals die al geregistreerd staan bij SKJ als jeugdzorgwerker. Voor hen is er een overgangsregeling. Meer informatie hierover is te vinden in de factsheet Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers.
  • Professionals die vooraangemeld zijn bij SKJ of nog niet geregistreerd zijn, en die op 31 december 2017 werkzaam zijn in de jeugdhulp of jeugdbescherming.

    Professionals die al vooraangemeld zijn, moeten kijken of zij aan de eisen voldoen om zich te kunnen registreren. Afhankelijk van de combinatie van werkervaring en vooropleiding gelden soms extra eisen bij de eerste herregistratie. SKJ maakt voor deze professionals al wel een persoonlijk portfolio aan.
  • Professionals die nog niet werkzaam zijn in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Zij moeten eerst voldoen aan de eisen rondom opleiding (diploma).

In de interactieve handreiking Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou? is op een eenvoudige manier na te gaan voor welke professional welke (her)registratie-eisen van toepassing zijn. 

Heb je nog vragen?

Kijk bij de Veelgestelde vragen of ga naar de website van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Lees hier meer over beroepsregistratie voor gedragswetenschappers.

Voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming die geregistreerd zijn in het BIG-register, verandert er niets.

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.