zoeken X
Naar alle thema's

Vakbekwame professionals

De ontwikkelingen in het werkveld vragen van professionals, aanbieders en werkgevers een andere manier van werken. Deze moet leiden tot nog betere hulp aan de jeugdige en/of het gezin. Om verantwoorde en goede hulp te bieden, moeten professionals de ruimte krijgen, om samen met de jeugdige en/of het gezin, zelf oplossingen te zoeken voor de hulpvraag en besluiten te nemen die aan deze oplossingen bijdragen. Dat vraagt om vakbekwame professionals die continu actief vormgeven aan hun beroepsontwikkeling. Aanbieders en werkgevers ondersteunen hun professionals daarbij. 

Veelgestelde vragen

Beroepsregistratie voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming die werken op hbo-niveau

Download

Handreiking

Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?

Download

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.