zoeken X
Naar alle thema's

Vakbekwame professionals

De Ontwikkelingen in het werkveld vragen van professionals en aanbieders/werkgevers een andere manier van werken die moet leiden tot nog betere hulp aan de jeugdige en/of het gezin. Om verantwoorde en goede hulp te bieden moeten professionals de ruimte krijgen om zelf, samen met de jeugdige en/of het gezin, oplossingen te zoeken voor de hulpvraag. En om de besluiten te nemen die aan deze oplossingen bijdragen. Dat vraagt om vakbekwame professionals die, met deskundigheidsbevordering en reflectie, continu actief vormgeven aan hun beroepsontwikkeling. Aanbieders/werkgevers ondersteunen hun professionals hierbij. 

Veelgestelde vragen

Beroepsregistratie voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming die werken op hbo-niveau

Download

Handreiking

Beroepsregistratie en herregistratie: wat vraagt het van jou?

Download

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.