zoeken X

Thema's

Wat vragen de veranderingen en ontwikkelingen in het jeugddomein van u? Zij vragen onder meer dat u verantwoorde zorg biedt. Dat u werkt volgens de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’. Maar er is meer nodig. Bijvoorbeeld het samen met uw professionals investeren in beroepsontwikkeling en ervoor zorgen dat er interdisciplinair wordt samengewerkt. Verschillende thema’s zijn voor u van belang.

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.