zoeken X

Thema's

De veranderingen en ontwikkelingen in het jeugddomein vragen van aanbieders en werkgevers dat ze verantwoorde zorg bieden. Dat ze werken volgens de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’. Maar er is meer nodig. Bijvoorbeeld dat ze samen met professionals investeren in beroepsontwikkeling en ervoor zorgt dat er interdisciplinair wordt samengewerkt. Verschillende thema’s zijn voor aanbieders en werkgevers dan ook van belang.

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.