zoeken X

Voor aanbieders en werkgevers

De veranderingen en ontwikkelingen in het jeugddomein vragen van jou als aanbieder of werkgever, dat je verantwoorde zorg biedt. Dat je werkt volgens de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’. Maar er is meer nodig. Bijvoorbeeld dat je samen met je professionals investeert in beroepsontwikkeling en ervoor zorgt dat er interdisciplinair wordt samengewerkt. Verschillende thema’s zijn voor aanbieders en werkgevers dan ook van belang.

Magazine

Samen werken aan professionalisering

Ga sámen aan de slag met de nieuwe professionaliseringsopgaven door te leren van en met elkaar

Bekijk magazine

Cliëntgericht werken

Sleutels voor nog betere hulp

Een van de sleutels tot succes is samenwerking. 

Lees verder

Gereedschapskist

Kwaliteitskader Jeugd in de Praktijk

Wil je in jouw organisatie aan de slag met het Kwaliteitskader? Dan kun je gebruikmaken van de tools uit de gereedschapskist. 

Lees meer

vlog

De relatie met de jongere centraal: op bezoek bij Het Dagelijks Bestaan

Bekijk de vlog hier!

Voor mij is de beroepscode een belangrijke leidraad

Robert van Bakel

De beroepscode biedt je de back-up om op de rem te trappen

Anna Honigh

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.