zoeken X

Samen werken aan professionalisering

Eigenlijk is het heel simpel: de kwaliteit van de jeugdhulp en jeugdbescherming staat of valt met de kwaliteit van de jeugdhulpverleners. Dat klinkt logisch toch? Maar hoe geef je in de praktijk vorm aan het professionaliseringsproces? Bekijk hoe anderen hiermee omgaan aan de hand van de praktijkvoorbeelden. Of maak gebruik van de handige tools.

Professionals

Als professional in de jeugdzorg stel je boven alles het kind centraal. Je werkt daarbij volgens je beroepscode en richtlijnen, krijgt de ruimte om samen met cliënten naar oplossingen te zoeken voor een hulpvraag en zorgt ervoor dat je je blijft ontwikkelen.

Gemeenten

Gemeenten vervullen de rol van opdrachtgever, inkoper en regisseur van jeugdhulp. Wees je daarom bewust van de pet die je op hebt. Bevorder vakmanschap door eisen te stellen aan de kwaliteit van de zorg. 

Zorgaanbieders

Professionals moeten zich kunnen ontwikkelen en jij moet ze als aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming daartoe in de gelegenheid stellen. Zorg ervoor dat medewerkers hun vakbekwaamheid kunnen bijhouden, zodat verantwoorde en passende hulp wordt geboden.

Professionalisering

Onder de vlag van Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming werken partners en het werkveld in samenwerking met het Ministerie van VWS continue samen om de doelen van de Jeugdwet te verwezenlijken.