zoeken X

Voor professionals

Als professional wordt er meer dan voorheen van u gevraagd. Daar hoort bij dat u investeert in uw vakmanschap en voldoende kennis en kunde in huis heeft en investeert in uw vakmanschap. Maar ook de expertise van andere professionals (h)erkennen is belangrijk. Evenals cliëntgericht kunnen werken en autonoom beslissingen kunnen nemen. In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming krijgen deze en andere, voor uw werk belangrijke, thema’s vorm. 

Conferenties

Meld je aan voor een conferentie bij jou in de buurt over actuele thema’s in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Bekijk de Kalender

De beroepscode biedt je de back-up om op de rem te trappen

Anna Honigh

Cliëntgericht werken

Sleutels voor nog betere hulp

Lees verder

vlog

De relatie met de jongere centraal: op bezoek bij Het Dagelijks Bestaan

 

Bekijk de vlog hier!

Voor mij is de beroepscode een belangrijke leidraad

Robert van Bakel

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.