zoeken X

Voor professionals

Als professional wordt er meer dan voorheen van u gevraagd. Daar hoort bij dat u investeert in uw vakmanschap en voldoende kennis en kunde in huis heeft en investeert in uw vakmanschap. Maar ook de expertise van andere professionals (h)erkennen is belangrijk. Evenals cliëntgericht kunnen werken en autonoom beslissingen kunnen nemen. In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming krijgen deze en andere, voor uw werk belangrijke, thema’s vorm. 

Voor mij is de beroepscode een belangrijke leidraad

Robert van Bakel

Gereedschapskist

Kwaliteitskader Jeugd in de Praktijk

Wilt u in uw organisatie aan de slag met het Kwaliteitskader? Dan kunt u gebruikmaken van de tools uit de gereedschapskist. 

Lees meer

Video

Professionalisering volgens Jeugdbeschermer Roy Boere

Bekijk de video

Max is een pro!

Beroepsregistratie: laat zien wat je waard bent!

Bekijk de video

"Elke cliënt verdient je volledige aandacht"

Marieke Verhappen

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.