zoeken X

Voor professionals

Als professional wordt er meer dan voorheen van u gevraagd. Daar hoort bij dat u investeert in uw vakmanschap en voldoende kennis en kunde in huis heeft en investeert in uw vakmanschap. Maar ook de expertise van andere professionals (h)erkennen is belangrijk. Evenals cliëntgericht kunnen werken en autonoom beslissingen kunnen nemen. In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming krijgen deze en andere, voor uw werk belangrijke, thema’s vorm. 

De beroepscode biedt je de back-up om op de rem te trappen

Anna Honigh

Voor mij is de beroepscode een belangrijke leidraad

Robert van Bakel

Terugblik

Ontbijttafel: In gesprek over professionele autonomie

Download PDF

Video

Professionalisering volgens Jeugdbeschermer Roy Boere

Bekijk de video

"Elke cliënt verdient je volledige aandacht"

Marieke Verhappen

Inspiratie

Samenwerken en leren volgens TEAM050!

 

Bekijk de vlog hier!

Max is een pro!

Beroepsregistratie: laat zien wat je waard bent!

Bekijk de video

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.