Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming

Op de hoogte blijven van het programma? Kijk hier voor de laatste informatie.
Dit is een tijdelijke website. Vanaf februari vindt u hier de nieuwe website.


Waarom een Programma Professionalisering in Jeugdhulp en Jeugdbescherming?

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Doel van de wet is dat alle kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom investeren de partners in het brede jeugdhulpdomein de komende jaren in professionalisering in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Gemeenten, initieel onderwijs, brancheorganisaties en beroepsverenigingen doen dit samen in het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming. Zij geven in het programma onder meer vorm aan beroepsregistratie van professionals op hbo- en wo-functies, beroepsontwikkeling en het doorontwikkelen van de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’.

Plan van aanpak

nieuwsbrief-home

Kunt u de bovenstaande animatie niet bekijken? Klik hier.

Vooraanmelding voor Beroepsregistratie


Vooraanmelding voor Beroepsregistratie

Nog niet alle professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming kunnen zich al registreren. Professionals op hbo-functies die zich nog niet kunnen registreren, kunnen zich vooraanmelden voor beroepsregistratie. Dit kan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Vooraanmelden is een eerste stap richting beroepsregistratie, maar het is geen beroepsregistratie.

Vooraanmelden


Wie kunnen zich vooraanmelden?

Bent u cliëntondersteuner, thuisbegeleider, sociaal werker, begeleider in de gehandicaptenzorg of GGZ-agoog. Dan kunt u zich mogelijk vooraanmelden voor beroepsregistratie. Wilt u weten of u zich al kunt registreren of dat u zich kunt vooraanmelden? Gebruik dan de interactieve brochure ‘Beroepsregistratie en vooraanmelding voor beroepsregistratie in jeugdhulp en jeugdbescherming’ op deze website.

Interactieve brochure


Beroepsregistratie

Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap. Geregistreerde professionals laten zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze houden zich aan de richtlijnen en beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Beroepsregistratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid. Kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde professionals, kunnen dan ook rekenen op goede hulp en ondersteuning.


Weet u al of uw professionals kunnen gaan registreren of vooraanmelden voor beroepsregistratie?

In de factsheet ‘Beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie in jeugdhulp en jeugdbescherming’ vindt u informatie hierover. Ook de voor professionals ontwikkelde interactieve brochure kan u helpen om deze vraag te beantwoorden. Daarnaast biedt het Schema u een beknopt overzicht met toelichting, waarmee u snel kunt zien of van professionals beroepsregistratie of vooraanmelding gevraagd kan worden.
Factsheet Interactieve brochure Schema

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten

Bent u psycholoog, (ortho)- pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein? Dan moet u vanaf 1 januari 2016 geregistreerd zijn 
in het BIG-register of in het Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is het gevolg van de Jeugdwet die op 1 januari 2015 is ingevoerd. Bent u nog niet geregistreerd in het BIG- register of Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)? Registreer u dan vóór 1 januari 2016. Waarom en hoe? Daarover leest u meer in de factsheet.
Factsheet


Partners

logo-dji
© Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming 2015    |    Website ontworpen door PUNTPLAYGROUND