zoeken X

Professionalisering volgens Centrum Jeugd en Gezin voor Midden Limburg

bekijk de video

Professionals

Als professional in jeugdhulp en jeugdbescherming doet u belangrijk werk. U helpt en ondersteunt kinderen en jongeren en hun ouders of verzorgers wanneer opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaat. In het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming krijgen voor u waardevolle thema’s rondom professionalisering vorm. 

Alle informatie voor professionals

Aanbieders en werkgevers

Als werkgever of aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming bent u verantwoordelijk voor goede kwaliteit van hulp. Die hulp organiseert u samen met uw professionals. Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. De wet kent verschillende doelen en vraagt om veranderingen in het jeugddomein. U speelt hierin een belangrijke rol. Hoe? 

Alle informatie voor aanbieders

Gemeenten

In 2015 is het nieuwe jeugdstelsel ingevoerd en de Jeugdwet van kracht gegaan. Gemeenten hebben daarmee een andere rol en verantwoordelijkheid gekregen voor de hulp aan kinderen en jongeren en hun ouders en verzorgers. Hier leest u meer over de rol van gemeenten in het  jeugddomein en het belang van professionalisering. 

Alle informatie voor gemeenten

Oproep

Wilt u mooie initiatieven delen? Laat het ons weten!

Lees verder

Vooraankondiging

Bijeenkomsten ontwikkeling (her)registratie-eisen beroepsregistratie hbo-professionals

Lees verder

"De beroepscode is een belangrijke ondersteuning en erkenning van professionaliteit"

Jaap Buitink

"Elke cliënt verdient je volledige aandacht"

Marieke Verhappen

Het laatste nieuws

Nieuwsbrief maart 2016

Lees verder

Uitnodiging

Focusgroep-bijeenkomsten Beroepscode voor hbo-professionals

Lees verder

Over het programma

In het Programma Professionalisering Jeugdhulp & Jeugdbescherming (PJ&J) wordt door het werkveld samengewerkt om het doel van de Jeugdwet te verwezenlijken. Om de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren verder te verbeteren vindt een transformatie plaats. PJ&J geeft daar binnen verschillende thema’s vorm aan.